Νοσηλευτές ΑΕΙ/TEI

Munich
Posted 1 year ago

Η εταιρεία Factoteam αναζητά Νοσηλευτές για την στελέχωση Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Μονάχου

Απαραίτητες προϋποθέσεις

– Δίπλωμα Νοσηλευτικής (ΤΕ/ΔΕ)
– Γνώση Γερμανικών (τουλάχιστον επιπέδου Β1)
*Σημείωση: σε περίπτωση μη επαρκούς γνώσης Γερμανικών, η εταιρεία μας δίνει την ευκαιρία επιδοτούμενων
ταχύρρυθμων μαθημάτων

Παρέχονται

– Αποδοχές βάσει αναγνώρισης πτυχίου & προϋπηρεσίας

– Μόνιμη σύμβαση εργασίας
– Δυνατότητα εξέλιξης και μετεκπαίδευσης

Apply Online